logo:

Brukarbroms

Finns till 12" och 16" hjul

Varianter / Artikelnummer

Artikelnummer
Kompatibel med
Höger 27367-1 M100TR
Vänster 27367-2 M100TR

Dokument

Nedladdning av manualer är endast avsedda för lämpligt ändamål. Produkterna kan komma att ändras utan föregående meddelande. Läsarens diskretion rekommenderas att säkerställa överensstämmelse med produktversion och artikelnummer samt lämplig översättning.