logo:

Sidostödsinlägg

Reducerar sitsbredden med 2.5 cm. Fästs på sidoskydden.

Varianter / Artikelnummer

Artikelnummer
Kompatibel med
Par 28021 Cross 5, Cross 5 XL, Crissy, Prio, Xact

Dokument

Nedladdning av manualer är endast avsedda för lämpligt ändamål. Produkterna kan komma att ändras utan föregående meddelande. Läsarens diskretion rekommenderas att säkerställa överensstämmelse med produktversion och artikelnummer samt lämplig översättning.