logo:

Eltilt för reglering av sits- och ryggvinkel

För användare som själva vill justera rygg- och sitsvinkeln.

Eltilt kan väljas som tillval vid beställning av stol eller beställas som tillbehör för eftermontering. (Prio f.r.o.m serienummer 38C). Vid eftermontering på Prio med 16" hjul skall klämskydd monteras. Eltilten kan ej kombineras med bäckenstöd, komfortlås, QR-sprint eller korg.

Varianter / Artikelnummer

Artikelnummer
Kompatibel med
Kompl sats 28348 Prio, Prio 3A

Dokument

Nedladdning av manualer är endast avsedda för lämpligt ändamål. Produkterna kan komma att ändras utan föregående meddelande. Läsarens diskretion rekommenderas att säkerställa överensstämmelse med produktversion och artikelnummer samt lämplig översättning.