logo:

Armstöd aktiv

Avtagbara och höjdjusterbara med massiv platta. Kort (25 cm) alternativt lång (35 cm) armstödsplatta. Höjdjustering med insexnyckel eller fingerskruv. Armstödsfästet är 10 cm kortare än standardarmstödet.

Varianter / Artikelnummer

Artikelnummer
Kompatibel med
Kort 25 cm, höger, höjd 20–25 cm 28578-1 Crissy Active, Crissy Swing-Away
Kort 25 cm, vänster, höjd 20–25 cm 28578-2 Crissy Active, Crissy Swing-Away
Lång 38 cm, höger, höjd 20–25 cm 28579-1 Crissy Active, Crissy Swing-Away
Lång 38 cm, vänster, höjd 20–25 cm 28579-2 Crissy Active, Crissy Swing-Away