logo:

Amputationsvikt

Motverkar tipprisk och förbättrar köregenskaperna. Avtagbar och vinkelreglerbar. Vikt: 3 Kg

Varianter / Artikelnummer

Artikelnummer
Kompatibel med
Höger/Vänster 26876 Cross 5, Cross 5 XL, Cross 6, Prio, Prio 3A, Xact

Dokument

Nedladdning av manualer är endast avsedda för lämpligt ändamål. Produkterna kan komma att ändras utan föregående meddelande. Läsarens diskretion rekommenderas att säkerställa överensstämmelse med produktversion och artikelnummer samt lämplig översättning.