Etac Prio 3A

Från produktutveckling till branchstandard
/globalassets/0-sweden/produkter/rullstolar/kampanjer/prio-3a/prio-3a-aktiv-800x450px.jpg?width=1280&Quality=90&rmode=max&scale=down

Allt började med en enkel fråga

Finns det behov på marknaden för en aktiv komfortrullstol som ligger närmare en allroundrullstol än dagens komfortrullstolar?

Genom att samla insikter från professionen i en omfattande kundundersökning, kom vi fram till att det fanns en tydlig klyfta mellan allroundrullstolar och komfortrullstolar. Detta blev början av resan med Prio som introducerades år 2014.

Sedan dess har vi fortsatt utvecklingen av Prio tillsammans med våra kunder, vilket resulterat i dagens Prio 3A – en aktiv komfortrullstol utformad för att optimera aktiviteten utifrån den individuella förmågan, och ge det stöd och den komfort som behövs utifrån användarens aktuella behov, vid både aktivitet och vila. Det vi kallar Ability Based Seating™.

Idag har det skapats ett utrymme för en aktiv komfortrullstol i sortimentet och i stort sett alla regioner i landet har Prio på avtal. Vi har nu genomfört en ny kundundersökning - ”Erfarenheter av Etac Prio” - där resultatet bekräftar att Prio 3A är en aktiv komfortrullstol som minskar steget från allround till komfort.

Här delar vi med oss av delar av resultatet från vår senaste undersökning.

green-line-2205x10.jpg
/globalassets/0-sweden/produkter/rullstolar/kampanjer/prio-3a/kundundersokning/prio-7av10-800x450px.jpg?width=1280&Quality=90&rmode=max&scale=down

Mer lättkörd för användaren

Visste du att 7 av 10 av dina kollegor som förskrivit Prio tycker att den är mycket mer lättkörd, jämfört med andra komfortrullstolar.

Quote 50% wide space-01.svg

Den är smidig att justera, ger bra komfort för brukaren och är mer lättkörd än övriga komfortstolar i vårt sortiment.

Det är toppen med så många anpassningsmöjligheter och att den även är lättare att köra själv för användaren.

/globalassets/0-sweden/produkter/rullstolar/kampanjer/prio-3a/kundundersokning/prio-8av10-800x450px.jpg?width=1280&Quality=90&rmode=max&scale=down

Nättare och smidigare

Visste du att 8 av 10 av dina kollegor som förskrivit Prio tycker att den är mycket nättare och smidigare, jämfört med andra komfortrullstolar.

Quote 50% wide space-01.svg

Jag förskriver nu endast priorullstolar till patienter i ordinärt boende, då denna rullstol är smalare och inte lika klumpig samt enkel att göra justeringar på.

Den är betydligt nättare än alla andra komfortrullstolar jag provat ut innan. Priorullstolen är absolut den bästa i patienternas ordinära hem.

/globalassets/0-sweden/produkter/rullstolar/kampanjer/prio-3a/kundundersokning/prio-7av10-800x450px.jpg?width=1280&Quality=90&rmode=max&scale=down

Mer lik en allroundrullstol

Visste du att 7 av 10 av dina kollegor som förskrivit Prio upplever att den är mycket mer lik en allroundrullstol, jämfört med andra komfortrullstolar.

Quote 50% wide space-01.svg

Mycket nöjd med denna stol. Att tillbehören till Cross kan användas till Prio och att det går att få till liknande inställningar gör att övergången från Cross till Prio inte blir så stor.

Brukaren har blivit mer aktiv och stolen har många bra inställningsmöjligheter och tillbehör.

Den ger ett bra sittande och ökad självständighet för användaren.

/globalassets/0-sweden/produkter/rullstolar/kampanjer/prio-3a/kundundersokning/prio-97procent-800x450px.jpg?width=1280&Quality=90&rmode=max&scale=down

Rekommenderar Etac Prio

Visste du att 97% av dina kollegor som förskrivit Prio skulle rekommendera den till en kollega.

Quote 50% wide space-01.svg

Tycker att det är ett bra komplement med en aktiv komfortrullstol som täcker en bredare målgrupp.

Den ger ett bra sittande och ökad självständighet för användaren.

En rullstol med många möjligheter till inställning.

green-line-2205x10.jpg
/contentassets/adc22dd15d4b4e2997b4d5d8c37493b6/prio-ma0008-190703-19-just-850x450.jpg?width=1280&Quality=90&rmode=max&scale=down

Vikten av att känna sig självständig

Genom att främja självständighet och aktivitet har Prio gett flera användare möjligheten att fortsätta njuta av ett aktivt liv. En av dessa användare är Runar Bodén. Genom att kunna köra stolen själv har Runar inte bara fått tillbaka sin aktivitetsförmåga, utan också en känsla av självständighet och frihet som är ovärderlig. 

Quote 50% wide space-01.svg

Jag önskar att alla som behöver en rullstol ska kunna få en lika bra som min! Runar Bodén

Det känns fantastiskt att se Runar i sin nya rullstol. Han har alltid varit så aktiv, så det betyder jättemycket att han kan köra rullstolen själv. Alla borde få vara så självständiga de kan så länge det går. Inger Bodén, Runars fru

Läs Runars historia
green-line-2205x10.jpg