Etac Prio 3A

Minskar steget från Cross 6 till komfort

Bejaka rörligheten med Prio 3A

Många som inte längre klarar att sitta i en allroundrullstol hamnar i en tung, trög
komfortrullstol – och blir sittande helt beroende av andras hjälp för att kunna förflytta sig.
Ofta onödigt tidigt.

Steget från Cross 6 till komfort – nu ännu mindre med nya Etac Prio 3A 
Prio 3A är utformad för att optimera aktiviteten utifrån den individuella förmågan, och ge det stöd och den komfort som behövs utifrån användarens aktuella behov. Goda balanseringsmöjligheter, begränsad tilt och en ryggstödshöjd som ger möjlighet till aktivitet.

Nya Etac Prio 3A är, precis som Cross 6, utrustad med det smarta 3A-ryggstödet. Ryggstödets många inställningar ger användaren rätt förutsättningar för ett aktivt liv.

Ge inte upp rörligheten.

Från Cross 6 till Prio 3A

Att gå från Cross 6 till Prio 3A i aktivt utförande gör att användaren kan bibehålla förmågan till aktivitet. När användarens situation förändras och behovet av viloläge uppstår, kan Prio 3A enkelt anpassas för ökat stöd och ökad komfort. Om aktivitetsförmågan förbättras kan du lika enkelt återgå till ett mer aktivt utförande.

Prio3A - Card item medium active

Etac Cross 6

Gå från allround till en aktiv Prio 3A och bibehåll förmågan till aktivitet. Eller. Byt från Prio 3A till en allroundrullstol när aktivitetsförmågan förbättras.
Prio3A - Card item Prio 3A Active

Etac Prio 3A i aktivt utförande

Lämna Prio 3A i aktivt utförande för ökat stöd och ökad komfort. Prio 3A kan justeras steg för steg utifrån användarens aktuella behov.
Prio3A - Card item Prio 3A comfort

Etac Prio 3A i komfort utförande

Prio 3A i komfort utförande för maximalt stöd.

Ge inte upp rörligheten

För att orka vara aktiv så länge som viljan finns, är rätt stöd och balans avgörande, både i aktivitet och vila.

För en person kan meningsfulla aktiviteter vara så enkla som att sträcka sig efter en kopp, hålla ögonkontakt med den man samtalar med eller köra en rullstol tillräckligt långt för att kunna svänga och vända sig mot någon.

– Ability Based SeatingTM

Etac 3A ryggstöd

Dålig kroppshållning tar på krafterna. För att orka med aktiviteter måste användaren ha ett bra stöd för ryggen.

Etac Prio 3A är utrustad med det smarta 3A-ryggstödet – arbeta enkelt med justeringar och tillbehör för att anpassa rullstolen efter användarens behov.
Om behoven förändras kan du lika lätt ändra inställning.

Justera för olika kroppsformer

Vi är alla unika individer med olika kroppsformer, förmågor och behov.

Prio 3A ger fler möjligheter till form och stöd som låter användaren sitta aktivt/upprätt, och för komfort och avlastning i vila. Arbeta med justeringar och enkla tillbehör för att anpassa rullstolen helt efter användarens behov. Alla tillbehör till 3A-ryggstödet är kompatibla mellan Prio 3A och Cross 6.

Ställ in Prio efter olika kroppsformer

Webinar – Bejaka rörligheten med NYA Prio 3A

Lär dig mer om vår nya aktiva komfortrullstol och bli inspirerad till nya lösningar. Anmäl dig till vår kostnadsfria digitala utbildning och lär dig hur du kan ta tillvara på användarens aktiva förmågor och minska steget från allround till komfort.

Anmäl dig här