UTGICK 2019-09-27

logo
Soft, compact and easy to use.

Support för Immedia HandyGrip (utgått)

UTGICK 2019-09-27

Immedia HandyGrip ger brukaren ett handtag. Om HandyGrip monteras på sängen kan produkten ge brukaren möjlighet att vända sig självständigt.

Placerad på motsatt sida av sängen kan brukaren få möjlighet att hitta ett bra grepp och underlätta förflyttning mellan säng och rullstol. Justerbar i längd.

Dokument

Nedladdning av manualer är endast avsedda för lämpligt ändamål. Produkterna kan komma att ändras utan föregående meddelande. Läsarens diskretion rekommenderas att säkerställa överensstämmelse med produktversion och artikelnummer samt lämplig översättning.