UTGICK 2022-06-01

logo
Immedia CloverFoot elevating foot stool.

Support för Förhöjningsplatta Immedia CloverFoot (utgått)

UTGICK 2022-06-01

CloverFoot är en förhöjningsplatta som används för att stötta brukarens fötter i samband med förflyttning när säng, rullstol eller annan sittplats inte går att justera i höjdled.

Förhöjningsplattan kan också användas som stöd för fötterna i samband med toalettbesök för att hjälpa brukaren att få en bättre sittposition.

CloverFoot har svängd form på fram respektive baksidan vilket gör att vårdaren får mer utrymme för sina fötter i samband med förflyttning.

Dokument

Nedladdning av manualer är endast avsedda för lämpligt ändamål. Produkterna kan komma att ändras utan föregående meddelande. Läsarens diskretion rekommenderas att säkerställa överensstämmelse med produktversion och artikelnummer samt lämplig översättning.