Lyftar

Lättanvända tak- och mobillyftlösningar hjälper vårdgivare vid lyft och förflyttning av personer med nedsatt rörlighet. Olika situationer kräver olika lösningar för bekväm och säker förflyttning, vilket också förbättrar vårdgivarens arbetsmiljö och säkerhet.