Den ergonomiska överflyttningplattformen

Nya Molift Raiser Pro har utvecklats med en helhetssyn på ergonomi. Vi ställde oss frågan: ”Hur kan vi förbättra Molift Raiser och få en bättre ergonomin för både patient och vårdare?”

Den mänskliga faktorn är viktigast
Verklig ergonomi är lika med design som är fysiskt anpassad efter människan
i stället för att man tvingar människokroppen att passa designen.

Förbättra ergonomin

Lyckad ergonomisk produktdesign bidrar till färre incidenter och arbetsrelaterade skador.

Efter utvärderingar från patienter och vårdgivare kom vi fram till att flera olika förbättringar kunde göras. De flesta av dessa kom från ett ergonomiskt perspektiv. En produktanpassning inkluderar inte bara fysiska aspekter, utan även fysiologiska, känslomässiga och även andra aspekter – det som ofta kallas ”mänskliga faktorer”.

Molift Raiser Pro har en väl genomtänkt ergonomisk design in i minsta detalj. Handtaget och underbensstödet är exempel på ergonomska detaljer för både vårdaren och patienten.

En win-win-lösning

Molift Raiser Pro är utformad i syfte att skapa en winwin-situation. Patienten medverkar och får träna sin funktion vid varje förflyttning. Vårdaren kan stå i en bra
arbetsställning och därmed minskar risken att utsättas för arbetsrelaterade skador.

–En vinst för både patienten och vårdaren

Tidig mobilisering

Patienten kan mobiliseras tidigt, då Molift Raiser Pro kan användas för att stimulera patienten att återfå sina funktioner. Från balansträning vid sittande på sängkanten till uppresning och balans i stående. Det ger patienten möjlighet till daglig träning för att på så sätt förbättra sin förmåga och styrka. Den genomtänkta ergonomiska utformningen gör denna produkt till det perfekta valet för korta, aktiva förflyttningar i alla vårdmiljöer.

Ergonomi för vårdaren

Ergonomics for the carer - text & image 1

Ergonomisk design

Fästpunkterna är placerade på utsidan av handtaget. Placeringen och utformningen av fästpunkterna gör det enklare för vårdaren att fästa tillbehöret.
Ergonomics for the carer - text & image 2

Enkel höjdjustering

Höjden av underbensstödet är enkel att justera från alla positioner. Handflatan vilar mot dynan och höjden justeras med fingrarna, minimal kraft krävs.
Ergonomics for the carer - text & image 3

Centralbroms

Genom att aktivera bromsen på den ena sidan bromsas båda hjulen vilket ger en
snabb och säker använding. När bromsen aktiveras hörs ett tydligt klickljud.
Ergonomics for the carer - text & image 4

Enkel att bära och hantera

Handtagsbågen frigörs från bottenplattan genom att låsa upp de två vreden. Bottenplattan har ett inbyggt handtag.

Ergonomi för patienten

Ergonomics for the user - text & image (1)

Ergonomi för patienten

Underbensstödet är mjukt, bekvämt och följer rörelsen från sittande till stående. Dessutom ger det sidostöd för benen.
Ergonomics for the user - text & image (2)

Ergonomiskt handtag

Handtaget är utformat för att ge ett optimalt grepp med en mjuk, varm känsla och många greppmöjligheter för både patient och vårdare.
Ergonomics for the user - text & image (3)

Svängd form för enklare åtkomst till toalettstol

Bottenplattan har en svängd form för att passa mot en toalettstol. Det gör det enklare för patienten att komma närmare toalettstolen.
Ergonomics for the user - text & image (4)

Låg instegshöjd

Den vinklade kanten och den låga instegshöjden på 35 mm gör det enkelt att få upp fötterna på fotplattan. Tydliga markeringar underlättar placeringen av fötterna, ståytan har en antihalkyta.

Sammanfattning fördelar med Molift Raiser Pro

Varje liten detalj på Molift Raiser Pro har en genomtänkt ergonomisk utformning som innebär fördelar för både patienten och vårdaren.

 

1: Optimalt ergonomiskt grepp
Handtaget i formgjuten plast ger en mjuk, varm känsla och är utformat för att ge ett optimalt grepp.

2: Dubbla fästpunkter
Det är enklare för vårdaren att fästa tillbehören när fästpunkterna är placerade på sidan av handtaget.

3: Enkel att rengöra
Underbensstödet är tillverkat av skum med slutna celler, är hygieniskt och enkelt att rengöra.

4: Auditiv feedback
Den centrala låsmekanismen ger auditiv feedback när underbensstödet hamnar i låsläge efter höjdjustering.

Features - image 1

 

5: Låg instegshöjd
Den vinklade kanten och den låga instegshöjden på endast 35 mm underlättar placeringen av fötterna för patienten.

6: Svängd form för enklare åtkomst till toalettstol
Bottenplattan har en svängd form för att passa mot en toalettstol. Det gör det enklare för patienten att komma närmare toalettstolen.

7: Total bredd – endast 54 cm
Den totala bredden är endast 54 cm, vilket gör det enkelt att passera genom trånga dörröppningar.

8: Broms med auditiv feedback
Den inbyggda låsfunktionen på hjulen ger auditiv feedback när den aktiveras.