logo:

Etac Swift Mobil-2 med upprätt rygg

Upprätt rygg kommer 7 cm närmare väggen vilket ger en perfekt passning över toalettöppningen på vägghängda toaletter. Ryggen passar alla Swift Mobil-2 standardmodeller utom tilt-varianterna. Ryggen passar rent tekniskt även Swift Mobil-2 24"-modellen, men ger där ingen funktionell fördel då 24"-hjulen tar i väggen före ryggen/körhandtaget.

Varianter / Artikelnummer

Artikelnummer
Kompatibel med
Upprätt rygg, Swift Mobil-2 80209529 Swift Mobil-2

Dokument

Nedladdning av manualer är endast avsedda för lämpligt ändamål. Produkterna kan komma att ändras utan föregående meddelande. Läsarens diskretion rekommenderas att säkerställa överensstämmelse med produktversion och artikelnummer samt lämplig översättning.

Videos