logo:

Rem uppfällning fotplatta

Rem för enkel uppfällning av fotplattan. Den ena änden fästs under fotplattan – den andra positioneras vid främre hörnet av sittdynan för användaren eller hjälparen att dra i när fotplattan ska fällas upp – till exempel vid en stående förflyttning.

Dokument

Nedladdning av manualer är endast avsedda för lämpligt ändamål. Produkterna kan komma att ändras utan föregående meddelande. Läsarens diskretion rekommenderas att säkerställa överensstämmelse med produktversion och artikelnummer samt lämplig översättning.