logo:

Armstöd för formgjuten sits

Armstöden är särskilt lämpade för formgjutna sitsar. Fästena monteras i sitsens sidoprofiler.

Varianter / Artikelnummer

Armstöd
Artikelnummer 318910619-CF
Kompatibel med Combi Frame:x

Dokument

Nedladdning av manualer är endast avsedda för lämpligt ändamål. Produkterna kan komma att ändras utan föregående meddelande. Läsarens diskretion rekommenderas att säkerställa överensstämmelse med produktversion och artikelnummer samt lämplig översättning.