R82 Swan Curo

En bekväm och säker dusch– och toalettstol för barn

Stöd vid träning inför toalettbesöket

I syfte att underlätta kommunikationen kring toaletträning med Swan Curo för barn med funktionsnedsättning, finns olika hjälpmedel att tillgå – Kommunikationskort, bok som introduerar barn för toaletträning samt ett toalettschema.

Under barns normala utveckling anses rörlighet för att nå pottan eller toaletten, och självständigt sittande, vara avgörande för att toaletträning ska kunna initieras. För barn med funktionsnedsättning måste hjälpmedel eller fysisk assistans finnas tillgänglig för att toaletträning ska kunna initieras. Ett multiprofessionellt förhållningssätt behöver ofta utvecklas så att barnet och familjen stöds i utvecklingen av dagliga rutiner, som gör att man enklare kan nå milstolpen för dag- och nattkontinens.

Produktlösningar för toaletträning

Produktlösningar för toalettträning behöver väljas och anpassas efter det enskilda barnets behov. Funktionsförmågan och eventuella begränsningar i stå-, gång- och bålkontroll kan leda till övervägande av tillgång till mobil förflyttning och posturalt stöd från sidostöd eller huvudstöd. Dessutom kan vissa funktioner vara mer relevanta att överväga för barn med en specifik diagnos.

Swan Curo gjorde det inte bara möjligt för Olivia att delta mer aktivt i de dagliga vårdrutinerna, utan också vid avslappnande friskvårdsaktiviteter. När Morten förberedde ett fotbad åt sin dotter, medan hon tittade på Swan Lake, hennes favoritbalett, kunde man känna känslan av tillfredställelse. Olivia var avslappnad och njöt av tiden med sin pappa.

Swan Curo lämpar sig inte bara för duschen eller toaletten, utan även för friskvårdsaktiviteter som fotbad, manikyr, hårvård och vattenlek, vilket främjar känslan av tillfredsställelse och förbättrar livskvaliteten.

Swan-Curo_Card-block-item-toileting banner1_800_450.jpg

Bok för toaletträning

Toalettboken hjälper barn att förbereda sig inför toaletträning med hjälp av R82 Swan Curo. Vårdgivare kan läsa historien om Maria innan toaletträningen inleds. Barn kan relatera till figuren i boken, vilket hjälper dem att förstå grunderna i att använda en toalettstol. Processen blir således mer inbjudande och gör att barnen vänjer sig vid tanken på att inte använda blöja.
Swan-Curo_Card-block-item-toileting-banner2_800_450.jpg

Kommunikationskort toalett / dusch

Barn med funktionsnedsättning kan förbättra sin kommunikationsförmåga genom att använda kompletterande och alternativ kommunikation såsom gester, bilder, kommunikationstavlor och talanordningar. Vi har därför utvecklat kommunikationskort med symboler för att hjälpa vårdgivare att inleda en diskussion kring toalettbesök.
Swan-Curo_Card-block-item-toileting-banner3_800_450.jpg

Toalettschema

Toalettscheman har utvecklats för att stödja familjer och vårdpersonal vid användning av en R82-produkt för toalettbesök. De omfattar ett strukturerat tillvägagångssätt med schemalagda kontroller, anteckningar och belöning av dagliga eller veckovisa
framsteg.