News Molift UnoSling launch 850x450.jpg

Molift UnoSling – nya modeller för enpatientsbruk

Förhindra risken för infektion och korskontaminering

19 oktober 2023

Single-patient use (SPU) enpatientprodukter används vanligtvis på sjukhus för att säkerställa trygg och effektiv hantering av patienter för både patienter och vårdgivare, samtidigt som risken för infektion och korskontaminering förebyggs. De har också fördelen att alltid vara redo att användas och minskar behovet av att hantera tvättkostnader och logistik.

Med det nya utökade utbudet erbjuder Etac nu enpatientsprodukter för flera olika situationer av förflyttningar. Exempelvis sittande och liggande förflyttning samt gångträning. UnoSling enpatientprodukter är utformade för att garantera hög kvalitet, säkerhet, komfort och värdighet under förflyttningarna. Lyftselen är personlig och följer med patienten under hela vårdtiden eller till dess att den behöver bytas ut på grund av nedsmutsning.

/globalassets/0-international/about-us/news-and-social-media/news/2023/molift-unosling-launch/molift-unosling-highback-800x450.jpg?width=1280&Quality=90&rmode=max&scale=down

Molift UnoSling HighBack

Lyftselen passar de flesta användare i vanliga lyftsituationer, som mellan säng och rullstol eller till toaletten.

Gå till produktsidan
/globalassets/0-international/about-us/news-and-social-media/news/2023/molift-unosling-launch/molift-unosling-toilet-800x450.jpg?width=1280&Quality=90&rmode=max&scale=down

Molift UnoSling Toilet

Denna lyftsele har en bred benstödsöppning och underlättar enkel av- och påklädning.

Gå till produktsidan
/globalassets/0-international/about-us/news-and-social-media/news/2023/molift-unosling-launch/molift-unosling-ambulating-vest-800x450.jpg?width=1280&Quality=90&rmode=max&scale=down

Molift UnoSling Ambulating Vest

Den här lyftselen är idealisk för tidiga mobiliseringsaktiviteter som promenader, balans och gångträning.

Gå till produktsidan
/imagevault/publishedmedia/xjt1kyav9tyhe9slarlo/Molift_UnoSling_Repositioning_Sheet_Carer_turning_.jpg

Molift UnoSling Repositioning Sheet

Designad för ompositionering och vändning i sängen, samt förflyttning i ryggläge.

Gå till produktsidan
/globalassets/0-international/about-us/news-and-social-media/news/2023/molift-unosling-launch/molift-unosling-limblift-800x450.jpg?width=1280&Quality=90&rmode=max&scale=down

Molift UnoSling LimbLift

Detta hjälpmedel kan användas för att tillfälligt till exempel lyfta ett ben eller en arm, undersöka trycksår eller vid påklädning.

Gå till produktsidan
/globalassets/0-international/about-us/news-and-social-media/news/2023/molift-unosling-launch/molift-unosling-standup-molift-quick-raiser-205-800x450.jpg?width=1280&Quality=90&rmode=max&scale=down

Molift Unosling StandUp

Molift UnoSling StandUp är för patienter som har viss viktbärande kapacitet och som behöver stöd för att kunna förflyttas från en sittande position till en annan med ett uppresningshjälpmedel.

Gå till produktsidan