HoverMatt SPU_Transfer between beds-850x450.jpg

Luftassisterad överflyttning på sjukhus

Under våren hade vi möjlighet att ta med ett foto- och filmteam till Norrtälje sjukhus strax utanför Stockholm.

30 juni 2023

Tillsammans med vårt filmteam och fantastisk personal från både röntgen, akuten och ambulansen, fick vi möjligheten att följa vår överflyttningsmadrass HoverMatt SPU genom hela vårdkedjan – från ambulansen till akuten, röntgen och vidare till vårdavdelningen.

Stort tack till Norrtälje sjukhus som gjorde detta möjligt. Tillsammans skapar vi möjligheter!

Se videon som visar patientens resa från ambulans till röntgen.