Donation 3 Age UK

Etacs tredje jubileumsdonation

Donation till Age UK H&W bidrar till att främja hälsa och självständighet för äldre människor

13 november 2023

Vår tredje jubileumsdonation går till Age UK i Herefordshire and Worcestershire (Age UK H&W) och deras arbete med att främja hälsa och självständighet för äldre människor. Genom ett brett utbud av tjänster hjälper de äldre att förbli aktiva, friska och bo kvar längre i sina hem.

Den äldre befolkningen är en av Etacs största användargrupper, och vårt senaste bidrag är inriktat på deras välfärd. 50 000 SEK går till Age UK H&W:s tjänst "Independence at Home", som stödjer äldre människor att behålla sin självständighet i hemmet samtidigt som behovet av icke-medicinsk hälso- och omsorgsstöd minskas. Vi strävar efter att stödja lokalt så mycket som möjligt. Därför är denna donationen specifikt riktad till Age UK i Herefordshire och Worcestershire eftersom de är lokaliserade nära vårt försäljningskontor.

Programmet innefattar flera initiativ och hjälper människor att:

  • Bemöta ensamhet
  • Hitta nya sociala möjligheter och intressegrupper
  • Känna sig mer självsäkra i hushållsarbete och matlagning
  • Få stöd med handling
  • Få tillgång till utrustning för att förbättra komfort och säkerhet
  • Få långsiktigt stöd vid behov för att förlänga självständighet och välbefinnande hemma

Quote 50% wide space-01.svg

Vi är mycket tacksamma för Etacs generösa donation och är glada över att de har valt att stödja oss som en del av deras 50-årsjubileumsfirande. Denna finansiering kommer att hjälpa till att bekosta våra viktiga tjänster och innebär att vi kan bistå fler äldre människor i Herefordshire och Worcestershire med att bibehålla självständigheten i sina egna hem under en längre tid.

- Julia Neal, CEO, Age UK H&W

Mottagarna av Etacs donationer har noggrant valts för att representera våra olika användargrupper och närvaro runt om i världen. Den här gången är vi glada att stödja Age UK H&W i deras ovärderliga arbete med att främja värdighet och självständighet och göra en skillnad i äldre människors liv.

Mer om Age UK H&W

Om Etacs donationer
I samband med vårt 50-årsjubileum kommer vi att ge donationer på totalt 250 000 kr under året. Detta är den tredje i en serie av fem, och bidragen kommer att öronmärkas för organisationer som arbetar för att främja deltagande, inkludering och engagemang. Fler mottagare kommer att annonseras löpande, så följ oss för mer information!

0 Green line -image

Läs mer om vårt jubileum och andra donationer