Donation 1 Rollettes

Etacs första jubileumsdonation

The Rollettes Experience får 50 000 kr för sitt arbete att stärka kvinnor med funktionsnedsättningar

30 juni 2023

Det är med glädje vi kan meddela den första donationsmottagaren i samband med vårt 50-årsjubileum. The Rollettes Experience i Los Angeles, USA, är ett femdagars event  fyllt av aktiviteter, alla med ett enda syfte - att ge kvinnor med funktionsnedsättningar kraften att leva ett liv utan begränsningar.

Det började med en persons kärlek till dans och önskan att träffa andra kvinnor som henne själv. Idag hålls den årliga Rollettes Experience (RE) för 11:e gången och lockar deltagare från hela världen. Det är en plats där kvinnor i alla åldrar och med olika funktionsnedsättningar kan komma samman, skapa kontakter och inspirera varandra. Tidigare deltagare beskriver det som en livsförändrande händelse som har ökat deras självförtroende, gemenskap och hjälpt dem att uppnå sina mål.

RE handlar om att ha roligt! Evenemanget erbjuder:

  • Dansklasser och workshops - Att hitta självförtroende i kroppen och rullstolen
  • Gästtalare - Otroliga kvinnor som gör otroliga saker
  • Be Boundless - seminarier om ämnen som påverkan, hälsa och affärer
  • Kid's weekend - Att träffa andra barn och lära sig färdigheter för att bli sanna förebilder.

Quote 50% wide space-01.svg

The Rollettes Experience eventet samlar kvinnor från hela världen som strävar efter gränslöshet mentalt, fysiskt och känslomässigt.

  • Chelsie Hill, The Rollettes

Evenemanget kommer att äga rum den 19-23 juli och förutom donationen kommer Etac att tillhandahålla en rullstol från vårt varumärke Ki. Denna kommer att ges som ett pris till en av deltagarna och anpassas efter hennes individuella behov. Vi är glada att se att vår första årsdonsation går till ett sådant fantastiskt initiativ. Att främja inkludering och möjliggöra deltagande ligger helt i linje med Etacs värderingar. Vi hoppas att rullstolen kan hjälpa till att förbättra vinnarens vardagsliv och att vår donation som helhet kan bidra till att fler kvinnor känner sig del av en gemenskap där de kan blomstra och inspireras att nå sina personliga mål.

Mer om The Rollettes Experience

Om Etacs donationer
I samband med vårt 50-årsjubileum kommer vi att ge donationer på totalt 250 000 kr under året. Detta är den första i en serie av fem, och bidragen kommer att öronmärkas för organisationer som arbetar för att främja deltagande, inkludering och engagemang. Fler mottagare kommer att annonseras löpande, så följ oss för mer information!

0 Green line -image

Läs mer om vårt jubileum och andra donationer