Hög rygg Cross 3A

Ryggförlängare till 3A ryggstöd

Ryggförlängaren ökar högsta standard 3A rygghöjd med 6 cm

Nu behöver du inte byta hela ryggstödet för att få en högre rygg. Med ryggförlängaren till 3A ryggstödet kan du enkelt ändra från standard rygghöjd till hög rygghöjd.

3 november 2021

För att öka flexibiliteten på 3A standard ryggprofil ersätter vi den höga ryggprofilen och ryggklädseln med en ryggförlängare. Denna i kombination med standard ryggprofil och standard ryggklädsel utgör den höga ryggen, vilket gör det enkelt att ändra från standard rygghöjd till hög rygghöjd och tvärtom.ETAC_back-extension_compl_800x500.jpg

Flera olika ryggstödshöjder ersätts nu av ett enkelt tillbehör när behov av en högre rygg finns. När den är monterad på Etac Cross 6 med 3A ryggstödet kan rygghöjden bli så hög som 51 cm.