Kwaliteit en naleving van de wet- en regelgeving

General banner_image 25_850x325.jpg

Etac richt zich in de eerste plaats op het leveren van veilige producten met een hoge en constante kwaliteit. De producten zijn ontworpen en vervaardigd volgens de modernste normen en aanbevolen praktijksprincipes. Al onze medische hulpmiddelen zijn voorzien van een CE-markering en geregistreerd bij de relevante autoriteiten in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

We evalueren onze diensten systematisch op verbeterde kwaliteit, functionaliteit en prestaties in overeenstemming met de wettelijke vereisten om de productveiligheid en efficiëntie gedurende de volledige levenscyclus te handhaven.

Green_image_850x10.jpg
/globalassets/0-international/start-page/mdr2_800x450.jpg?width=1280&Quality=90&rmode=max&scale=down

EU-verordening betreffende medische hulpmiddelen (MDR)

Etac voldoet aan de nieuwe Europese verordening betreffende medische hulpmiddelen EU 2017/745 (MDR), die op 26 mei 2021 van kracht werd. De nieuwe MDR-verordening verving de voormalige MDD-richtlijn en de overgang verliep soepel, aangezien Etac al aan de MDD voldeed en proactief werkt aan de naleving van voorschriften.

Door wederom aan de MDR-normen te voldoen, bevestigt Etac dat zijn producten veilig in gebruik zijn en van uitstekende kwaliteit zijn, ten voordele van patiënten, gebruikers en onze klanten.