Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijke prioriteit voor Etac en hangt nauw samen met de ontwikkeling en het succes van ons bedrijf op de lange termijn. Betrokkenheid bij de samenleving met de ambitie om de levenskwaliteit van gebruikers, zorgvragers en zorgverleners te verbeteren, is altijd onze kernmissie geweest. Maar voor Etac gaat duurzaamheid ook over het bijdragen aan een beter milieu, een veilige en inclusieve maatschappij met gelijke kansen en een eerlijk bedrijfsklimaat.

"We willen graag bijdragen aan een duurzamere samenleving en hebben ambitieuze doelen gesteld voor de komende jaren. We willen doen wat juist is en we verwelkomen partners en klanten om samen met ons mogelijkheden te creëren voor een duurzame toekomst."

Michael Wirzberger

Chief Executive Officer

IMG_4385_Michael_450x800.jpg
/globalassets/0-international/about-us/sustainability/sustainability_image5_800x450.jpg?width=1280&Quality=90&rmode=max&scale=down

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN

Het werk van Etac omtrent duurzaamheid is gebaseerd op de wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties. De doelstellingen voor duurzame ontwikkeling vormen de blauwdruk om een betere en duurzamere toekomst voor iedereen te bereiken. Ze zijn gericht op de wereldwijde uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd, waaronder die in verband met armoede, ongelijkheid, klimaatverandering, milieuvervuiling, vrede en rechtvaardigheid. De 17 doelstellingen zijn allemaal met elkaar verbonden en om niemand achter te laten, is het belangrijk dat we ze als samenleving allemaal verwezenlijken tegen 2030.

Bezoek de website van de VN