Bedrijfsethiek

General banner_image 1_850x325.jpg

Etac is een internationaal bedrijf met sterke ethische waarden dat het belang benadrukt van zakendoen om waarde en vertrouwen op de lange termijn te genereren. We voldoen aan alle toepasselijke wettelijke en regelgevende vereisten, inclusief normen voor ethisch zakendoen en corruptiebestrijding, en voeren al onze activiteiten uit in overeenstemming met hoge normen inzake de beste bedrijfspraktijken.

 

Green_image_850x10.jpg

Gedragscode

De Etac-gedragscode geldt voor alle medewerkers binnen de Etac Group en is voornamelijk gebaseerd op de tien principes van het Global Compact van de VN. Onze gedragscode dient om de mensenrechten te beschermen en eerlijke arbeidsvoorwaarden, veilige arbeidsomstandigheden en een verantwoord beheer van onze milieueffecten te bevorderen en om hoge ethische normen te waarborgen.

Zero tolerance voor corruptie
Etac gelooft sterk in vrij ondernemen en eerlijke concurrentie onder gelijke voorwaarden en hanteert een nultolerantie voor elke vorm van omkoping, fraude, corruptie of handelingen die onrechtmatige voordelen zouden opleveren.

initiatives_image4_550x550.jpg
Green_image_850x10.jpg

Meldpunt voor klokkenluiders

Etac streeft naar een hoge mate van openheid, eerlijkheid en verantwoordelijkheid, en ons succes op de lange termijn is gebaseerd op eerlijk en ethisch zakendoen. Daarom verwachten we dat alle medewerkers en externe belanghebbenden die met Etac samenwerken, melding maken als ze zich ernstig zorgen maken over een activiteit van Etac.

Wangedrag melden