Werkplek

General banner_image 22_850x325.jpg

Onze medewerkers zijn onze belangrijkste troef en het stimuleren en ontwikkelen van onze medewerkers is een belangrijke succesfactor voor ons. Etac streeft er dan ook naar een veilige en lonende werkplek te bieden waar we als team werken en gebruikmaken van ieders unieke competenties en knowhow. Samen creëren we mogelijkheden!

 

Green_image_850x10.jpg

Diversiteit en antidiscriminatie

Etac gelooft in de kracht van mensen en streeft ernaar een diverse en inclusieve werkplek te creëren en te behouden. Gelijke kansen zijn van toepassing, ongeacht geslacht, transgenderidentiteit of -expressie, etniciteit, godsdienst of andere overtuiging, handicap, seksuele geaardheid en leeftijd. Discriminatie in welke vorm dan ook is dan ook onaanvaardbaar.

Green_image_850x10.jpg