Early Intervention

/globalassets/0-sweden/generella-block-och-media/images/800x450/xpanda-shape_env_800x450.jpg?width=1280&Quality=90&rmode=max&scale=down

Het belang van vroegtijdige interventie 

De ontwikkeling in de vroege kinderjaren is een cruciale periode die grote invloed heeft op de cognitieve, sociale, emotionele en fysieke groei van een kind. Goede voeding, warme en liefdevolle verzorgers en speelmogelijkheden zijn enkele van de kritische factoren die de ontwikkeling van kinderen bevorderen. Tijdens de eerste paar levensjaren ervaren kinderen een opmerkelijke ontwikkeling in de grove en fijne motoriek, communicatie en sociale competenties. Deze indrukwekkende ontwikkeling is te danken aan het vermogen van de hersenen om zichzelf te reorganiseren door middel van neuroplasticiteit, waardoor gedurende het hele leven nieuwe neurale verbindingen worden gevormd.

Neuroplasticiteit is het meest uitgesproken in de eerste 2-3 jaar van het leven van een kind, waardoor een snelle ontwikkeling mogelijk is. Deze eerste jaren van de ontwikkeling van jonge kinderen zijn de beste jaren voor vroege interventie.

/imagevault/publishedmedia/gubr6ppon0tblm5yxlxd/Crocodile_101_102_9990.jpg

Inzicht in neuroplasticiteit en mijlpalen 

Bij de geboorte bevatten de hersenen van een kind veel neuronen, maar weinig paden of verbindingen daartussen. Deze paden worden gecreëerd terwijl het kind allerlei activiteiten onderneemt, of het nu gaat om gebieden voor emoties, grove of fijne motoriek, spraak of een ander gebied in de hersenen. Hoe meer een kind een vaardigheid oefent, hoe vloeiender het pad wordt. Het pad begint als een klein pad en eindigt als een snelweg wanneer de taak geautomatiseerd is.

Terwijl kinderen deelnemen aan activiteiten, bereiken ze gedefinieerde mijlpalen op verschillende ontwikkelingsgebieden. Hoewel het tijdsbestek kan variëren, bereikt de meerderheid van de kinderen deze mijlpalen binnen een bepaalde periode. Kinderen met een beperking, kunnen vertraging oplopen bij het bereiken van deze mijlpalen. Deze kinderen kunnen baat hebben bij vroegtijdige interventie tijdens hun babyjaren.

/imagevault/publishedmedia/phgwap8smea47hhue6qw/1089_Louis_with_Frances_arms_up.jpg

De rol van hulpmiddelen

Hulpmiddelen kunnen kinderen ondersteunen die vertraging oplopen bij het bereiken van mijlpalen voor de grove motoriek. Deze hulpmiddelen kunnen het kind in verschillende houdingen compenseren en ondersteunen, waardoor het gemakkelijker wordt om met speelgoed te spelen, aan activiteiten deel te nemen en met familie en vrienden om te gaan. Als een kind bijvoorbeeld moeite heeft om in een zittende houding te blijven zitten, kan het moeilijk zijn om te oefenen met het reiken naar speelgoed, het vastpakken ervan en het spelen ermee.

Onze Early Intervention Infographic geeft een overzicht van wanneer je het gebruik van hulpmiddelen voor zitten, staan, mobiliteit, toiletbezoek en baden kunt overwegen. Door kinderen al vroeg te voorzien van hulpmiddelen, kunnen we hun verdere ontwikkeling ondersteunen en hen helpen hun ontwikkelingsmijlpalen te bereiken.

Early Intervention Infographic
De x:panda shape kan al van jongs af aan ingezet worden, want het biedt ook voor de kleinsten de juiste ondersteuning en de mogelijkheid voor vroegtijdige interventie. Ook bevordert de zitvoorziening de sociale interactie met ouders, verzorgers en de omgeving.
/imagevault/publishedmedia/cfhfm8g92e18wl76s5m3/xpanda_shape_115_116_117_91A2208.jpg

Een stabiele basis

De x:panda shape is zo ontworpen dat deze goed aansluit op de lichaamsvorm van het kind. Het biedt een goede basis voor het zitten, waarbij het kind vanuit alle kanten op een comfortabele manier kan worden gepositioneerd. Met de x:panda shape kunnen het bekken en de heupen goed worden omsloten en is er voldoende ondersteuning bij
de romp wat bijdraagt aan een betere stabiliteit en zithouding en meer ruimte voor ademhaling.

Bekijk de x:panda shape