Misstanden melden

Etac streeft naar een hoge standaard van openheid, eerlijkheid en verantwoordelijkheid. Ons succes op lange termijn is gebaseerd op een eerlijke en ethische manier van zakendoen.

In lijn hiermee verwachten wij van alle werknemers en externe belanghebbenden die met Etac samenwerken, dat zij het melden als ze zich ernstig zorgen maken over een onderdeel van het werk van/met Etac. U kunt uw bezorgdheid anoniem melden door gebruik te maken van onze Whistleblowing Service (Klokkenluider service) dat wordt beheerd door een onafhankelijke partij (WhistleB). U heeft geen bewijs van uw vermoedens nodig, maar alle berichten moeten in goed vertrouwen worden gedaan. De Whistleblowing Service is bereikbaar op elk apparaat, ook op smartphones.

Ga naar de Whistleblowing Service

Houd er rekening mee dat WhistleB de anonimiteit van de klokkenluider garandeert. De dienst staat los van de IT-omgeving van de organisatie. WhistleB houdt geen IP-adressen of andere gegevens bij die een persoon kunnen identificeren die een bericht verzendt. Berichten worden gecodeerd en kunnen alleen worden gedecodeerd door daartoe aangewezen personen. WhistleB kan geen berichten decoderen en lezen. Voor meer informatie kunt u hier vinden.