Privacybeleid – Gegevensbescherming

Etac hecht veel belang aan uw privacy en het veilige gebruik van uw persoonsgegevens.

Voor Etac is privacy en een veilig gebruik van uw persoonsgegevens een prioriteit. Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens altijd beschermd zijn en dat onze verwerking ervan voldoet aan de toepasselijke regels inzake gegevensbescherming, evenals interne richtlijnen en routines.

In dit privacybeleid leggen we uit welke gegevens we verzamelen, waarom we ze verzamelen, wat we ermee doen en wat uw rechten zijn om uw gegevens bij te werken en te verwijderen. Daarom zijn we transparant over de persoonsgegevens die we opslaan.

De verzameling, het gebruik en het delen van uw gegevens door ons gebeurt uitsluitend met uw toestemming en voor zover dit wettelijk is toegestaan.

Waarom verzamelen en verwerken wij uw gegevens?

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens om:

 • met u te communiceren en vragen te beantwoorden;
 • uw gebruik van onze digitale kanalen te evalueren en op te volgen;
 • wettelijke verplichtingen te beheren en aan te pakken;
 • onze systemen en diensten te beheren, beschermen en ontwikkelen;
 • abonnementen te beheren;
 • een product op maat te leveren voor uw gebruik.

Wat voor soort informatie verzamelen we?

Het soort informatie dat we over u verzamelen, is wat u ons verstrekt wanneer u onze websites bezoekt, onze digitale kanalen gebruikt, contact met ons opneemt of zich abonneert op onze e-mailnieuwsbrieven.

 • Inloggegevens, IP-adressen, websitecookies, apparaattype, besturingssysteem, type browser dat voor het bezoek wordt gebruikt, en andere sessiegegevens wanneer onze online toepassingen worden gebruikt;
 • Basiscontactinformatie zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer;
 • Arbeidsgerelateerde informatie zoals arbeidsverleden, huidige werkgever, divisie, afdeling, titel, belastingnummers, resultaten van persoonlijkheidstesten en functietaken;
 • Contactgegevens voor externe referenties zoals naam, werkgever, functie en relatie;
 • Slechts in bepaalde gevallen, informatie over wettelijke naleving, zoals faillissementsaanvragen, strafzaken, negatieve mediaberichten, schendingen van anti-omkoping en naleving van verschillende wetten.

Dit is een brede beschrijving van de soorten persoonsgegevens die onze organisatie verwerkt.

Wat doen we met de informatie?

In slechts enkele gevallen gebruikt Etac uw persoonsgegevens om de producten die u hebt aangevraagd of die u hebt geautoriseerd, te verstrekken en aan te passen. We gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden vermeld in dit beleid, tenzij we uw toestemming hiervoor krijgen.

We gebruiken uw gegevens om met u te kunnen communiceren.

 • Af en toe sturen we u een bericht over de producten en wijzigingen in onze beleidsregels en voorwaarden. Dit soort informatie is essentieel voor ons om u op de hoogte te houden van uw privacyrechten, om de kwaliteit van onze producten te waarborgen en uw veiligheid te garanderen door een correct gebruik van het product. U kunt zich niet afmelden voor deze berichten.
 • We gebruiken uw persoonsgegevens ook voor communicatie over productlanceringen en -updates, campagnes, komende evenementen of andere marketingactiviteiten. Dit soort informatie ontvangen is optioneel en u kunt er op elk moment voor kiezen om u uit te schrijven.

We gebruiken persoonsgegevens voor intern gebruik. Het doel van dit gebruik kan zijn: gegevensanalyse, wervingsproces, onderzoek om ons productaanbod te verbeteren en de algemene gebruikerservaring op onze websites te verbeteren. De informatie kan ook worden gebruikt om ons te helpen bij het creëren, ontwikkelen, leveren, bedienen en verbeteren van onze producten. Voor dergelijke doeleinden streven we ernaar om alleen geanonimiseerde of gepseudonimiseerde gegevens te gebruiken.

Cookies

Onze websites maken gebruik van de zogenaamde cookiestechnologie. Een cookie is een regel tekst die naar uw webbrowser wordt gestuurd wanneer u een website bezoekt, die uw webbrowser vervolgens naar ons terugstuurt wanneer u de volgende keer naar een van onze pagina's surft. Cookies bevatten een serienummer waarmee we kunnen zien of meerdere opeenvolgende bezoeken vanaf één computer plaatsvinden. Cookies bevatten geen persoonsgegevens en kunnen niet worden herleid tot een persoon.

Het belangrijkste doel van ons gebruik van cookies is het betrouwbaar meten van het aantal personen dat onze website bezoekt en hoe lang het bezoek duurt. Hiervoor gebruiken we een statistiekprogramma op onze webserver. Als u ervoor kiest om geen cookies te accepteren, kunnen we niet garanderen dat alle pagina's op de website probleemloos zullen werken.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Soms moeten we bepaalde informatie voor specifieke doeleinden voor een langere periode opslaan vanwege operationele en wettelijke vereisten. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer u een betaling naar Etac doet. Deze gegevens worden voor een langere periode bewaard omdat ze nodig zijn voor fiscale en boekhoudkundige doeleinden. Andere redenen om bepaalde gegevens voor langere periodes op te slaan zijn:

 • Beveiliging en preventie van fraude en ongeoorloofd gebruik
 • Naleving van wettelijke of reglementaire vereisten

Vrijgeven van informatie

We kunnen uw gegevens delen:

 • met dienstverleners zoals leveranciers, consultants, marketingpartners en andere dienstverleners die toegang tot dergelijke informatie nodig hebben om namens ons werk uit te voeren of ons te helpen bij het beheer van de zakenrelatie. We hebben deze derden nodig om uw informatie te beschermen;
 • met dochterondernemingen en gelieerde entiteiten van de Etac Group die namens ons diensten verlenen of gegevens verwerken;
 • met andere ontvangers zoals externe adviseurs, autoriteiten, rechtbanken, politie en potentiële kopers of verkopers met betrekking tot desinvestering of overname van het bedrijf. We verkopen uw persoonsgegevens nooit aan andere bedrijven.

Uw rechten

U hebt bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die wij over u bijhouden. We bieden u ook bepaalde keuzes over welke persoonsgegevens we over u verzamelen, hoe we die gegevens gebruiken en hoe we met u communiceren.

Onder voorbehoud van het toepasselijke recht hebt u het recht om:

 • bevestiging te krijgen dat we persoonsgegevens over u bewaren,
 • inzage te vragen in de persoonsgegevens die we over u bijhouden,
 • kopieën te ontvangen van de persoonsgegevens die we over u bijhouden, en onjuistheden in uw persoonsgegevens bij te werken en te corrigeren,
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, en
 • de informatie te laten blokkeren, anonimiseren of verwijderen, naargelang het geval.

Het recht op toegang tot persoonsgegevens kan in bepaalde omstandigheden worden beperkt door lokale wettelijke vereisten. We reageren op alle verzoeken om toegang tot, wijziging van of verwijdering van uw persoonsgegevens, zoals vereist door de lokale wet- en regelgeving. Neem contact met ons op via GDPR@etac.com om deze rechten uit te oefenen.

Contactgegevens

Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of als u een klacht wilt indienen over een mogelijke schending van de lokale privacywetgeving, kunt u contact met ons opnemen via:

GDPR@etac.com

Tel. +46 8 633 47 00

Als u niet tevreden bent met het antwoord dat u hebt ontvangen, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de relevante autoriteit in uw rechtsgebied.

Download het beleid hier: