Milieu

General banner_image 3_850x325.jpg

Als fabrikant en distributeur op internationaal niveau streven we ernaar onze impact op het milieu te verminderen door hulpbronnen te sparen, energie-efficiënter te zijn, het transport te optimaliseren en het gebruik van gevaarlijke chemicaliën te beperken.

 
Green_image_850x10.jpg

De ecologische voetafdruk verkleinen

We streven ernaar onze impact op de klimaatverandering tot een minimum te beperken door ons energieverbruik te verminderen en onze CO2-uitstoot in verhouding tot onze omzet te verlagen. We zetten ons in om waar mogelijk gebruik te maken van duurzame energie. We streven er ook voortdurend naar om onze milieu-impact te beoordelen door ISO 14001 in onze fabrieken te implementeren en ondernemen actieve stappen om de CO2-uitstoot van onze productie, verkoop, zakenreizen en ons transport te verminderen om de milieu-impact van onze toeleveringsketen te verkleinen.

initiatives_image6_550x550.jpg
Green_image_850x10.jpg
initiatives_image13_550x550.jpg

Schadelijke en giftige stoffen elimineren

Etac werkt aan het elimineren van schadelijke en giftige stoffen in producten en werkprocessen en we verwachten dat alle leveranciers RoHS1), REACH2) en relevante wetten en vereisten naleven. Om ervoor te zorgen dat de producten van Etac aan de vereisten voldoen, zijn leveranciers verplicht om zelfverklaringen te ondertekenen en worden materiaalgegevensbladen gecontroleerd.

We voeren ook regelmatig opvolgend onderzoek uit op sporen van chemicaliën in onze producten, en alle producten waarbij de huid rechtstreeks in contact komt met textielmaterialen worden regelmatig getest op biocompatibiliteit.

1) RoHS staat voor Restriction of Hazardous Substances en is een richtlijn van de Europese Unie met als doel het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur te beperken.

2) REACH is een verordening van de Europese Unie inzake gevaarlijke chemicaliën.