Sourcing

Sustainability_banner6_850x325.jpg

Etac werkt samen met leveranciers en partners over de hele wereld om onze producten te ontwikkelen, produceren en distribueren. We streven naar duurzaamheid in de volledige toeleveringsketen via een gedragscode voor leveranciers en gestructureerde monitoring.

 

Green_image_850x10.jpg

Gedragscode voor leveranciers

De Etac-gedragscode voor leveranciers geldt voor alle leveranciers, hun onderaannemers en andere zakenpartners die producten of diensten leveren aan (of zaken doen met) de Etac Group. Onze gedragscode voor leveranciers is gebaseerd op internationale normen en heeft betrekking op gebieden zoals mensenrechten, arbeidsrechten, veiligheid en gezondheid, milieu en corruptiebestrijding.

Sustainability_image9_800x450.jpg
Green_image_850x10.jpg

Monitoring

Etac houdt toezicht op de activiteiten van zijn leveranciers om de naleving van onze gedragscode te controleren en garanderen. Ons controleprogramma bestaat uit inspecties (of audits) ter plaatse en periodieke zelfevaluaties door leveranciers van hun faciliteiten en die van hun onderaannemers. De leverancier dient te allen tijde in te stemmen met zowel aangekondigde als onaangekondigde audits. De leverancier is verplicht fysieke toegang te verlenen aan auditors van Etac of auditors die door Etac zijn aangewezen. Deze verplichting houdt in dat auditors onbeperkte toegang krijgen tot alle faciliteiten en documenten en indien de leveranciers dit voorzien, huisvesting, en toegang tot werknemers voor vertrouwelijke interviews. De frequentie en intensiteit van leveranciersaudits hangt af van de omvang en de impact van hun activiteiten.