Nieuws Covid 19

De Covid-19 pandemie heeft grote gevolgen voor de goederenketen

De Covid-19 pandemie heeft grote gevolgen voor de goederenketen van fabrikant tot leverancier en afnemer. Diverse leden van brancheorganisatie Firevaned, fabrikanten en aanbieders van revalidatie-en mobiliteitshulpmiddelen, hebben al een groot aantal maanden daarmee te kampen.

24 mei 2021

Het gaat daarbij om vertragingen van het vervoer per schip vooral uit het Verre Oosten en om schaarste van materialen, componenten en elektronica in de productieketen. Vooralsnog zijn de nadelige gevolgen voor afnemers en eindgebruikers goeddeels uitgebleven door het vinden van oplossingen in de logistieke keten. De normalisering van de productie-en goederenstroom kan echter nog vele maanden op zich laten wachten. Het is daarom niet langer uit te sluiten dat de vertraagde leveringen uiteindelijk ook effect zullen hebben op de tijdige beschikbaarheid van producten voor de eindgebruiker in Nederland.

De vertragingen van het vervoer zijn te wijten aan een wereldwijde, grootschalige beperking van de vervoerscapaciteit door stillegging van schepen in de 1e maanden van de pandemie. De vervoerscapaciteit is sindsdien niet meer op het niveau dat nodig is. Daarnaast is de tijdige beschikbaarheid en het geringe aanbod van zeecontainers ter plaatse een knelpunt. Aan deze ongunstige ontwikkeling kan de recente afsluiting van het Suez-kanaal door een groot containerschip worden toegevoegd. In de media is hieraan veel aandacht besteed. Enigszins onderbelicht is wellicht gebleven dat deze opstopping eveneens een negatief effect heeft op de tijdige aankomst en afhandeling in havens als Rotterdam.

Bovendien is er momenteel sprake van een grote onevenwichtigheid tussen (te weinig) productie/aanbod van en (verhoogde) vraag naar materialen en componenten. De verminderde beschikbaarheid van materialen, grondstoffen (staal, aluminium) en componenten zoals elektronica en chips heeft daarnaast al geleid tot aanzienlijke kostenstijgingen. Al deze ontwikkelingen hebben grote invloed op de voorspelbaarheid van productie, vervoer en levering.

Misschien heeft u nog geen last gehad van verstoorde leveringen of is bijv. gebruik gemaakt van aanwezige voorraden van de fabrikant. Firevaned adviseert om tijdig in gesprek te gaan met de relevante partijen in de keten. Enerzijds om de gevolgen van bovenstaande te bespreken en anderzijds om een zo groot mogelijke voorspelbaarheid van de vraag t.b.v. de eindgebruiker te creëren.

Bron: Firevaned

 

Nieuwsbrief Etac

Wil je op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen en de nieuwste productupdates wat betreft hulpmiddelen voor volwassenen? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

 

Aanmelden nieuwsbrief