logo:

SitAssist™ Pro

Luftassisteret støttepude der hjælper patienter op at sidde/ned at ligge

SitAssist Pro er et teknisk forflytningshjælpemiddel, der vha. luft hjælper patienter op at sidde/ned at ligge fra undersøgelsesleje i bla. ambulatorier, billeddiagnostiske afdelinger mv. SitAssist eliminerer dermed risikoen, for at hjælpere kommer i en uhensigtsmæssig situation, hvor de manuelt skal hjælpe patienten fra og til et plant leje uden elektriske funktioner. Dette minimerer muligheden for potentielle arbejdsulykker eller nærved-ulykker og sikrer et bedre arbejdsmiljø samt patientens følelse af selvhjulpenhed.

SitAssist er godkendt som medicinsk udstyr til hjælp ved diagnostiske procedurer. Puden er lavet af radiolucent og artefaktfrit materiale, der er sikkert til billeddannelse, herunder røntgenapplikationer, MRI, CT, fluoroskopi, ultralyd og onkologiske undersøgelser. Støttepuden forbliver under patienten og sikrer, at røntgen, scanninger m.v. udføres uden afbrydelser, samtidig med patientens mobilitet opretholdes og sundhedspersonalets effektivitet under diagnostiske procedurer øges. Puden har en effektiv CPR-ventil, der hurtigt kan tømme den for luft i nødstilfælde.

SitAssist Pro er optimal til hospitaler, ambulatorier, diagnostiske centre, almene lægepraksisser, rehabiliteringscentre mv.

Fordele

SitAssist™ Pro

Undersøgelser uden afbrydelser

SitAssist Pro benyttes nemt ved diagnostiske procedurer og bliver under patienten så undersøgelser kan foretages uden afbrydelser.
SitAssist™ Pro

Fane til fastgørelse under patienten

Fanen benyttes til at stabilisere og fastgøre puden under patienten for øget sikkerhed.
SitAssist™ Pro

Sikring af oppustningshastighed og CPR-ventil

Justerbar luftflow sikrer gradvis oppustning af puden for patientens komfort. og CPR-ventil sikrer hurtig tømning af luft i nødstilfælde.
SitAssist™ Pro

Radiolucent og MRI kompatibel

Produktet er sikkert til billededannelse herunder røntgenapplikationer, MRI, CT, fluoroskopi, ultralyd og onkologiske undersøgelser da det er lavet af radiolucent og artefaktfrit materiale.

Varianter og detaljer

Varenummer
HMI nummer
Bredde (mm)
Længde (mm)
Max. brugervægt (kg)
SitAssist Pro Støttepude SAP-200 140103 1210 1360 (with Apron) 272

Dokumenter

Download af manualer er kun til hensigtsmæssige formål. Produkterne kan blive ændret uden forudgående varsel. Læserens skøn må ligge til grund for overensstemmelse mellem produktversion, varenummer og den korrekte udgave af manualen.

Videoer