Covid19 SPH_image_800x450.jpg

COVID-19, Hjælpemidler til manuel forflytning

4 juni 2020

Buglejring er blevet benyttet i mange år til at forbedre iltning hos patienter, der har behov for mekanisk ventilationsstøtte til håndtering af "acute respiratory distress syndrome" (ARDS).

Hos voksne patienter med svær ARDS anbefales buglejret ventilation i 12–16 timer om dagen. Buglejring bliver også benyttet til patienter, der er svært ramt af Covid-19*. Manøvren er dog ikke risikofri og fra et patienthåndteringsperspektiv, er arbejdsrelaterede skader en åbenlys risiko for plejere. Cirka halvdelen (48 procent) af sygeplejerskerne og en endnu større andel af radiologi-teknikere (58 procent) har oplevet kroniske smerter, som de forbinder med at flytte, løfte eller positionere patienter **.

* Klinisk publikation fra WHO; Clinical management of severe acute respiratory infection when COVID-19 is suspected

**AFT Healthcare report af Peter D. Hart Research Associates, Inc.

Yderligere udfordringer ved at vende patienter

For patienten er der en høj risiko for shear, som kan forårsage vævsskader og derved være medvirkende årsag til tryksår. Ved forflytning er det derfor altid vigtigt at reducere friktionen mellem væv og underlag.

En anden vigtig faktor når man vender patienter fra ryglejring til buglejring er antallet af hjælpere/plejere, der er nødvendige for at udføre forflytningen sikkert og forsvarligt. SatinSheet systemet hjælper med at reducere det nødvendige antal hjælpere/plejere, samt gør forflytningen mere behagelig for patienten. Systemet er endvidere tidsbesparende, da det allerede er ved hånde, opredt i patientens seng.

For at undgå alle ovennævnte udfordringer og risici er SatinSheet systemet en god løsning i forhold til komplekse forflytninger, der hvor borger/patienten ikke selv kan hjælpe til. Det være sig ryglejring, sidelejring eller buglejring. Derudover vil disse løsninger føre til bedre håndtering af patienten samt mindre behov for skub og træk i ekstremiteter/lemmer, hvilket gør forflytningen mere sikker og mere behagelig for patienten.

Brug af Immedia Satin Sheet systemet sammen med en Molift Air loftlift gør forflytningen endnu nemmere. Hvis en lift ikke er tilgængelig, kan forflytningen også udføres manuelt.

Etac har lavet to korte instruktionsvideoer, der viser, hvordan en patient kan forflyttes fra ryglejring til buglejring og tilbage igen med SatinSheet og en lift.

Se korte instruktionsvideoer