Reducer risiko for infektion og krydskontaminering


Sundhedsrelaterede infektioner, såsom luftvejsinfektioner, infektioner på operationsstedet, urinvejsinfektioner og blodbaneinfektioner, forårsager betydelige risici for patienter, især i miljøer med højt tempo og kortvarige ophold såsom hospitaler.

Single Patient Use (SPU)/engangsprodukter spiller en vigtig rolle i forebyggelsen af ​​denne infektionsrisiko. Denne type produkter kan også muliggøre betydelige omkostningsbesparelser og effektiv drift gennem enklere opbevaring og brugsklare produkter uden udgifter til vask og logistik.

Reducer risiko for infektion.. image block