Bergen

Avdelingsleder
Terje Paulsen
Tlf 932 22 896

Salg, Yrkesbil
Svein Pedersen
Tlf 970 50 939

Kokstaddalen 45
5257 Kokstad
Tlf: 815 69 469
Fax: 63 82 36 82
E-post: hovedkontor.bil@etac.com