Bergen

Avdelingsleder

Linn Bertelsen
Tlf 970 50 921

Salg, Yrkesbil

Svein Pedersen
Tlf 970 50 939

Kokstaddalen 45
5257 Kokstad
Tlf: 815 69 469
Fax: 63 82 36 82
E-post: hovedkontor.bil@etac.com