Samfunnsansvar

Etac Bil tar samfunnsansvar.

Det gjør vi blant annet ved å sette krav til oss selv og våre største leverandører til at de har etiske retningslinjer, ikke benytter barnearbeid og respekterer menneskeverdets ukrenkelighet.

Vi har som målsetting å drive en miljøvennlig virksomhet. Vi har planer for miljø og miljøforbedringer.

Vi har trygge, gode og anstendige arbeidsforhold.

Forretningsmessig integritet er et krav for både oss selv og for våre samarbeidspartnere. Vi har planer og policyer for å motvirke korrupsjon og håndtere gråsoner på en god måte. 

warranty Etac_image2_800x450.jpg
Supplier Code of Conduct
warranty Etac_image2_800x450.jpg
Åpenhetsloven og informasjonsplikt
warranty Etac_image2_800x450.jpg
Integritetspolicy og GDPR
warranty Etac_image2_800x450.jpg
Informasjonskapsler og cookie
warranty Etac_image2_800x450.jpg
Etac Sustainability Report 2022