logo:

Saxbroms

Saxbromsen kan användas till våra luftpumpade drivhjul.

*Obs; Det finns vissa begränsningar när det gäller montering av saxbroms, se monteringsanvisningen. *

Varianter / Artikelnummer

Artikelnummer
Kompatibel med
Höger 28768-1 Crissy Active, Crissy Swing-Away
Vänster 28768-2 Crissy Active, Crissy Swing-Away

Dokument

Nedladdning av manualer är endast avsedda för lämpligt ändamål. Produkterna kan komma att ändras utan föregående meddelande. Läsarens diskretion rekommenderas att säkerställa överensstämmelse med produktversion och artikelnummer samt lämplig översättning.