logo:

Vårdarbroms

Med glidstopp på handtagsklädseln. 100 mm mellan handtagsgrepp och bromsspak.

Varianter / Artikelnummer

Artikelnummer
Kompatibel med
100 mm 27625-01 Cross 6, Cross 5

Dokument

Nedladdning av manualer är endast avsedda för lämpligt ändamål. Produkterna kan komma att ändras utan föregående meddelande. Läsarens diskretion rekommenderas att säkerställa överensstämmelse med produktversion och artikelnummer samt lämplig översättning.