logo:

Fäste Sufflett

För montering av Stingray sufflett på Kudu och x:panda.

Varianter / Artikelnummer

Artikelnummer
Fäste Stingray sufflett på Kudu med reglerbar rygg 31950005-01

Dokument

Nedladdning av manualer är endast avsedda för lämpligt ändamål. Produkterna kan komma att ändras utan föregående meddelande. Läsarens diskretion rekommenderas att säkerställa överensstämmelse med produktversion och artikelnummer samt lämplig översättning.