logo
walking aid

Support för Gåstöd R82 Pony (utgått)

UTGICK 2016-06-30

Pony är ett gåstöd avsett för inomhusbruk för barn som behöver lite mer stöd när de går. Pony kan ställas in så att den ger optimalt stöd utan att begränsa barnets utvecklingsmöjligheter.

Dokument

Nedladdning av manualer är endast avsedda för lämpligt ändamål. Produkterna kan komma att ändras utan föregående meddelande. Läsarens diskretion rekommenderas att säkerställa överensstämmelse med produktversion och artikelnummer samt lämplig översättning.