Mina synpunkter:

 

TYCK TILL OM HEMSIDAN

Här följer en presentation av vårt utbildningsutbud inom området Transfer, lyfta och förflytta.

De flesta utbildningarna kan hållas hel- eller halvdag. Halvdagsutbildningarna är något förenklade och innehåller mindre praktiska moment. Utbildning är en färskvara. Vi strävar efter att anpassa innehållet i samstämmighet med nya rön, kliniska studier och erfarenheter som vi kontinuerligt tar del av.

Vi skräddarsyr också utbildningar efter dina önskemål. Hör av dig till oss med dina idéer. För att boka en utbildning kontaktar du din lokala säljare/utbildare eller vår utbildningsledare. Utbildningarna hålls på din arbetsplats eller annan lämplig lokal. 

 

Ny för hösten 2019: 

Förflyttningsutbildning med inriktning - ”Patienter med särskilda behov”

En fortsättning på vår populära utbildning ”Vad är en bra förflyttning”. Under denna utbildning kommer vi att gå igenom olika tekniker och produkter som lämpar sig vid förflyttning av patienter med särskilda behov, det kan t ex var patienter med demens, smärtkänslighet, övervikt och trycksår.

 

Vad är en bra förflyttning

Detta är en utbildning som främst kommer att ge deltagarna större kunskap om ergonomi och olika positionerings- och förflyttningslösningar som kan användas i dagliga arbetet. Deltagarna kommer att få goda möjligheter att prova olika förflyttningslösningar och hjälpmedel i praktiken.

Från två till en

Det finns tyvärr inte möjlighet att alltid vara flera vårdare vid förflyttningar. Hur kan man som vårdare lösa olika förflyttningar på egen hand? Under denna utbildning kommer vi att visa och diskutera olika former av förflyttningstekniker, metoder och produkter som kan hjälpa till att reducera behovet av assistans; från två till en vårdare för vissa patientgrupper.

Utprovning av lyftsele

På denna utbildning går vi igenom vad som påverkar valet av lyftsele och hur vi gör för att hitta rätt lyftsele till den enskilde brukaren vid olika förflyttningssituationer. Deltagarna kommer att få möjlighet att prova ut en eller flera lyftselar för att få en referenslista i sitt dagliga arbete.

Förflyttning med Personlyft

En grundutbildning för dig som kommer i kontakt med olika lyftsituationer i ditt dagliga arbete. Hur ska vi tänka vid val av lyft? Vad är skillnaden på att använda en mobil lyft och en taklyft? Hur väljer man lyftsele och hur applicerar man lyftselen?