logo:

Molift Service Tool

Software die met de lift werkt

Alle Molift tilliften zijn standaard voorzien van een automatisch service-notification systeem dat aangeeft wanneer de lift periodieke service en onderhoud behoeft. Hierdoor hebben gebruikers, verzorging en management altijd de zekerheid dat de lift voldoen aan alle wetgeving en normen

**.**Uitsluitend door Molift geschoolde onderhoudsmedewerkers krijgen toegang tot de Molift Service Tool software. Neem contact op met Etac Holland indien u hierin geïnteresseerd bent of nadere informatie wenst.

Verzekerd van de juiste service en onderhoud

De Molift Service Tool registreert het aantal tilbewegingen en geeft een signaal wanneer periodiek onderhoud vereist is. Via de Molift Service Tool 4 kan de onderhouds-medewerker verbinding maken met de tillift voor het uitvoeren van service en trouble-shooting. De software biedt daarnaast de mogelijkheid tot uitlezen, controleren en instellen van de belangrijkste parameters in de lift. Tot slot kan de service-historie uitgelezen en afgedrukt worden.

Registratie en analyse van liftgebruik

De Molift Service Tool 4 kan gebruikt worden voor het uitlezen en analyseren van het liftgebruik en tilpatronen. Wanneer deze data wordt meegenomen in de analyses van werkgerelateerde blessures van zorgmedewerker kan dit zeer bruikbaar zijn voor preventie-doeleinden. Daarnaast kan bepaald worden of de lift in de gegeven situatie de juiste keuze is en optimaal wordt gebruikt zodat de efficiency kan worden geoptimaliseerd.

Eigenschappen

  • Automatische service notification
  • Registratie van service and onderhoud
  • Mogelijkheid tot wijzigen van parameters
  • Mogelijkheid om fabrieks-instellingen te herstellen