C O N T A C T

Kennis en ervaring delen

Etac R82 is een bedrijf dat constant voorwaarts beweegt door continue productontwikkeling. Kwaliteit en aandacht voor de gebruiker staan daarbij centraal. Niet alleen het product maar ook een juiste toepassing daarvan, is essentieel om optimale ondersteuning te kunnen bieden. Daarom vinden wij het delen van onze kennis en ervaring zo belangrijk.

We bieden onder meer trainingen aan, documentatie en filmpjes met instructies. Ook zijn wij zichtbaar bij evenementen en geven waar gewenst productdemonstraties. Wij delen graag onze kennis over onze producten, onze doelgroepen en ondersteunen met workshops en seminars voor jouw klanten.

Kennisuitwisseling

We willen leren van ervaringen in de praktijk en kennis uitwisselen met professionals, gebruikers van onze producten en hun naasten die betrokken zijn bij de zorg. Gedurende het jaar zijn we vertegenwoordigd op verschillende beurzen en congressen. Zo doen we nieuwe kennis op, leren we van ervaringen van anderen, ontmoeten en delen we onze kennis over onze producten en ontwikkelingen. Dit helpt ons bij de (door)ontwikkeling van (nieuwe) producten die bijdragen aan de levenskwaliteit van kinderen, jongeren en volwassenen. In de agenda staat een overzicht van beurzen en congressen waar we met een stand aanwezig zijn. Ook organiseren we zelf van tijd tot tijd evenementen en werkbezoeken aan Etac en R82. 

Woensdag 13 november vond het seminar LIFE 24-7 plaats in Eindhoven. Dit evenement organiseerden wij in samenwerking met Libra Revalidatie & Audiologie. Tijdens dit interactieve seminar bespraken nationale en internationale gastsprekers aan de hand van theoretische kennis en praktijkcases de diverse mogelijkheden in positionering en de daarbij nodige ondersteuning gedurende 24 uur, 7 dagen in de week. Tijdens de verschillende workshops vertaalden de 95 deelnemers en sprekers deze kennis naar de praktijk. Deelnemers waren ergotherapeuten, fysiotherapeuten en andere zorgprofessionals. 

In oktober gingen we met een groep van (kinder)ergo-, fysiotherapeuten en hulpmiddelenspecialisten naar R82 A/S in Denemarken voor een kort werkbezoek, conform de Gedragscode Medische Hulpmiddelen. In het innovatieve hart van R82 spraken we over kennis en/of vaardigheden in relatie tot het gebruik, toepassing of onderhoud van hulpmiddelen voor kinderen en jongeren. Alle deelnemers zijn vooraf aan de reis gevraagd een bijdrage voor te bereiden aan de hand van een aantal vraagstukken. We leerden veel van de feedback die we kregen. 

Wilt je op de hoogte blijven van toekomstige evenementen die wij organiseren? Mail dan vrijblijvend je gegevens naar nl-marketing@r82.com. 

Certificeringsprogramma's

We bieden certificeringsprogramma's voor handbewogen rolstoelen, manuele en mechanische transfer en bad, wc- en douchehulpmiddelen. Voor elke productgroep zijn er 3 niveaus: premium, goud en platinum. 

Training en begeleiding

In onze trainingen en begeleiding focussen we op de unieke aspecten en voordelen van de producten. We zorgen voor een goed en up-to-date verhaal dat gemakkelijk doorverteld kan worden, bijvoorbeeld bij de introductie van nieuwe producten, nieuwe verkoop-proposities of gewoon als een opfrisser van bestaande productkennis. Profiteer van ons brede aanbod aan workshops over uiteenlopende onderwerpen en pas desgewenst de inhoud, tijd en plaats naar wens aan.