C O N T A C T

Kennis en ervaring delen

Etac R82 is een bedrijf dat constant voorwaarts beweegt door continue productontwikkeling. Kwaliteit en aandacht voor de gebruiker staan daarbij centraal. Niet alleen het product maar ook een juiste toepassing daarvan, is essentieel om optimale ondersteuning te kunnen bieden. Daarom vinden wij het delen van onze kennis en ervaring zo belangrijk.

We bieden onder meer trainingen aan, documentatie en filmpjes met instructies. Ook zijn wij zichtbaar bij evenementen en geven waar gewenst productdemonstraties. Wij delen graag onze kennis over onze producten, onze doelgroepen en ondersteunen met workshops en seminars voor jouw klanten.

Deelname aan beurzen en andere evenementen

Gedurende het jaar zijn we vertegenwoordigd op verschillende beurzen en congressen. Zo doen we nieuwe kennis op, leren we van ervaringen van anderen, ontmoeten en delen we onze kennis over onze producten en ontwikkelingen. In de agenda staat een overzicht van beurzen en congressen waar we met een stand aanwezig zijn.

Woensdag 13 november vindt het seminar LIFE 24-7 voor de eerste keer plaats in Eindhoven. Dit congres organiseren wij in samenwerking met Libra Revalidatie & Audiologie, die ook de ruimte beschikbaar stellen. Het thema is ondersteuning van leven 24/7.We hebben een interessant interactief programma voorbereid dat ergotherapeuten, fysiotherapeuten en andere zorgprofessionals zal aanspreken. Nationale en internationale gastsprekers geven boeiende lezingen en in de verschillende workshops gaan we deze kennis vertalen naar de praktijk.

Certificeringsprogramma's

We bieden certificeringsprogramma's voor handbewogen rolstoelen, manuele en mechanische transfer en bad, wc- en douchehulpmiddelen. Voor elke productgroep zijn er 3 niveaus: premium, goud en platinum. 

Training en begeleiding

In onze trainingen en begeleiding focussen we op de unieke aspecten en voordelen van de producten. We zorgen voor een goed en up-to-date verhaal dat gemakkelijk doorverteld kan worden, bijvoorbeeld bij de introductie van nieuwe producten, nieuwe verkoop-proposities of gewoon als een opfrisser van bestaande productkennis. Profiteer van ons brede aanbod aan workshops over uiteenlopende onderwerpen en pas desgewenst de inhoud, tijd en plaats naar wens aan. 

Kennisuitwisseling

We willen leren van ervaringen in de praktijk en kennis uitwisselen met professionals, gebruikers van onze producten en hun naasten die betrokken zijn bij de zorg. Daar organiseren we verschillende bijeenkomsten voor, waaronder een interessant seminar en een werkbezoek aan R82 in Denemarken.

We zijn verheugd met de deelname van meerdere (kinder)ergo-, fysiotherapeuten en hulpmiddelenspecialisten aan een kort werkbezoek aan R82 A/S in Denemarken. In het innovatieve hart van R82 gaan we in gesprek met elkaar over kennis en/of vaardigheden in relatie tot het gebruik, toepassing of onderhoud van hulpmiddelen voor kinderen en jongeren. Alle deelnemers zijn vooraf aan de reis gevraagd een bijdrage voor te bereiden aan de hand van een aantal vraagstukken. Leerzame en hopelijk ook inspirerende bijeenkomsten helpen R82 bij de (door)ontwikkeling van (nieuwe) producten die bijdragen aan de levenskwaliteit van kinderen. Dit werkbezoek is conform de Gedragscode Medische Hulpmiddelen.