kontakt oss

Ved bestilling husk legge inn fullstendig navn og adresse

 

 

Kontakt oss

Sosialt arbeidsgiveransvar

Med fokus på sosialt arbeidsgiveransvar, prøver Etac aktivt å kontinuerlig forbedre forutsetningene for våre ansatte. Vi trives med å skape en sunn og trygg arbeidsplass, og for å øke mangfoldet og likheten innen Etac Group.

De ansatte er vår viktigste eiendel

Å engasjere og utvikle våre ansatte er en avgjørende suksessfaktor. Vi streber etter å tilby en trygg og givende arbeidsplass og ønsker å være en attraktiv arbeidsgiver.

Vi jobber derfor for å skape et trygt og trygt arbeidsmiljø der våre ansattes engasjement utnyttes og skaper, sammen med god ledelse, et selskap som vi kan være stolte av å jobbe for.

Mangfold og ikke-diskriminering

Hos Etac streber vi etter å skape og vedlikeholde en mangfoldig og inkluderende arbeidsplass. Like muligheter gjelder uavhengig av kjønn, transkjønns identitet og uttrykk, seksuell legning, etnisk bakgrunn, religiøs tro, funksjonshemming eller alder. Diskriminering i all form er uakseptabelt.