kontakt oss

Ved bestilling husk legge inn fullstendig navn og adresse

 

 

Kontakt oss

Code of Conduct og etisk forretningsførsel

Etac gjennomfører all aktivitet i henhold til høyeste standarder for best mulig forretningsmessig praksis. Vi overholder alle gjeldende lovbestemte og lovgivningsmessige krav, inkludert standarder for etisk virksomhet og antikorrupsjon.

Code of Conduct og evaluering av leverandører

For å sikre at Etac Group sine produkter er produsert på en akseptabel måte, og for å minimere risikoen for brudd på menneskerettighetene i vår leverandørkjede,  produced in an acceptable way and to mitigate the risk of violations to human rights in our supply chain, utfører vi revisjoner på stedet for leverandører i risikoland.

Alle våre leverandører i risikoland må signere vår Code of Conduct  som en del av leverandørkontrakten. Vi utsteder også en egenerklæring som potensielle nye leverandører må oppfylle før de går inn i avtaleforhandlinger. I tillegg foretar vi en fysisk evaluering av hver kritiske leverandør i risikoland hvert andre år.

Frem til 2018 har vi primært fokusert på å evaluere leverandører på nivå 1 basert på Etac Code of Conduct. Vi har konsekvent valgt å ta dette et steg lenger i fremtiden. I løpet av høsten 2018 startet vi evalueringen av leverandører på nivå 2.

Antikorrupsjon og varsling

Etac er et globalt selskap med sterke etiske verdier som legger vekt på viktigheten av å gjøre forretninger som gir langsiktige verdier og tillit. Vi har derfor besluttet å videreutvikle vårt etiske standpunkt ved å ta frem en protokoll for antikorrupsjon og bestikkelser i tillegg til mangfold, inkludering og diskriminering. Protokollen vil gjelde for alle som arbeider for Etac.

I flere år har Etac hatt en varslingsrapporteringsprosess, som styres internt. Dette er viktig for oss, slik at ansatte i Etac, og interessenter, enkelt og anonymt kan rapportere om slik oppførsel.