Posisjonering ad modum Klein

Posisjonering ad modum Klein er basert på kinestetisk posisjonering. Denne form for posisjonering er basert på erkjennelsen av en pasients behov for mobilitet og egenbevegelser, og å hjelpe og stimulere pasienten til dette.

Varianter

Artikkelnummer
HMS art. nr.
Kilepute 3546400 134330
Bomullstrekk 25x20x10cm 3551401 697231