logo:

Molift Service Tool

Programvaren som samhandler med løfteren.

Sikrer riktig service og vedlikehold
Molift serviceverktøy beregner antall løft og gir et varselsignal når det er på tide med service. Med Molift Service Tool 4, kan en Molift-sertifisert tekniker koble seg til og kommunisere med løfteren, for å utføre service og teknisk feilsøking. Programvaren kan også lese av, kontrollere og justere viktige parametere i løfteren, samt lese av og skrive ut servicehistorikken.

Registrere og analysere løfterens bruk og løftemønstre
Molift Service Tool 4 kan også brukes for å hente data om bruk av løfteren og løftemønstre. Når data knyttes til arbeidsrelaterte skader blant de ansatte, kan det være et nyttig verktøy for arbeidsgivere for å redusere skader. Videre kan serviceverktøyet forbedre effektiviteten, da det viser om det brukte løfteutstyret er egnet for pasientgruppen og deres behov.