Arbeidsplass

General banner_image 22_850x325.jpg

Medarbeiderne er vår viktigste ressurs, og det å engasjere og utvikle de ansatte er en viktig suksessfaktor for oss. Derfor jobber Etac for å tilby en trygg og givende arbeidsplass der vi jobber som et team og utnytter alles unike kompetanse og kunnskap. Sammen skaper vi muligheter! 

0 Green line -image

Mangfold og likebehandling

Etac tror på kraften i enkeltmennesker og jobber for å skape og opprettholde en mangfoldig og inkluderende arbeidsplass. Likestilling skal gjelde uavhengig av kjønn, transseksuell identitet eller uttrykk, etnisitet, livssyn og overbevisning, funksjonsnedsettelse, seksuell legning og alder. Derfor er diskriminering i enhver form helt uakseptabelt.

Workplace -image
0 Green line -image
Health & safety -image

Helse og sikkerhet

Et trygt og sikkert arbeidsmiljø er en grunnleggende prioritet for Etac. Vi respekterer alle internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. Barnearbeid og moderne slaveri, inkludert tvangsarbeid og menneskehandel, er strengt forbudt både i vår egen virksomhet og hos leverandørene våre. For å sikre at leverandørene oppfyller forventningene våre har vi utarbeidet Etiske retningslinjer og revisjoner. Les mer om innkjøp her.

Etac jobber også for å minimere risikoen for ulykker på arbeidsplassen med et mål om at det skal inntreffe null arbeidsrelaterte ulykker.