Mål

General banner_image 5_850x325.jpg

Etac bruker anerkjente metoder for å måle, analysere og rapportere bærekraftsresultater.

0 Green line -image
Miljø og klima KPI Resultat
2018
Resultat 2019 Resultat
2020

Resultat 2021

Mål
2025
Redusere energiforbruk (område 1 og 2) Energiforbruk GJ iforhold til varekostnad i MSEK 54 GJ per MSEK 50 GJ per MSEK 49 GJ per MSEK 44 GJ per MSEK 30% forbedring fra 2018
Forbedre utslippsintensitet Karbonutslipp i forhold til varekostnad MSEK 5,3 tonn CO₂ per MSEK 4,8 tonn CO₂ per MSEK 4,6 tonn CO₂ per MSEK 3,7 tonn CO₂ per MSEK 30% forbedring fra 2018
Redusere utslipp av drivhusgasser (område 1 og 2) CO2-utslipp per år 2 629 tonn 2 478 tonn 2 693 tonn 2 640 tonn 1 821 Tons (-30%)
Minimere flyreiser

Flyreiser per ansatt og år

3.6 3.0 1.3 1.0 2.0
Bærekraftige produksjonsanlegg Andel ISO 14001-sertifiserte fabrikker 20% 20% 20% 40% 100%
 
Samfunnsansvar KPI Resultat
2018
Resultat 2019 Resultat
2020
Resultat 2021 Mål
2025
Sikre etiske retningslinjer for leverandører i risikoland Andel reviderte leverandører over to år 100% 100% 100% 100% 100%
Fremme likestilling Andel kvinner i topp 40-ledelsen 30% 25% 27% 27% 40%
Trygt arbeidsmiljø Arbeidsrelaterte ulykker 4 5 7 8 0
 
Sirkulær økonomi  KPI Resultat
2018
Resultat
2019
Resultat
2020
Resultat 2021 Mål
2025
Fremme gjenbruk og omarbeiding av produktene våre Andel av salg av reservedeler og tilbehør  22% 23% 23% 23% 30%
 
Produktdesign og produktutvikling KPI Resultat 
2018
Resultat
2019
Resultat
2020
Resultat 2021 Mål
2025
Øke bruken av resirkulert eller biobasert/sertifisert materiale  Andel resirkulert aluminium for trykkstøping -  - - 100% 100%
Andel resirkulert aluminium for ekstrudering - - - 30% 30%
Andel resirkulert rustfritt stål - - - 60% 80%
Andel resirkulert emballasje i forhold til tonn samlet innkjøpt emballasje 63% 65% 65% 100% 100%
Andel resirkulert pappemballasje, totalt - - - 100% 100%