Produktutvikling

Sustainability_banner1_850x325.jpg

Vi tar ansvar for miljøpåvirkningen vår allerede ved produktutviklingen. Etac jobber for å bruke en sirkulær produktdesign og -utvikling ved utforming og ombygging av nye og eksisterende produkter, og for å få til en sterk økning i bruken av resirkulerte eller sertifiserte biobaserte materialer i alle materialkategorier. 

0 Green line -image

En forståelse av påvirkningen vår

Etac har gjennomført og fortsetter å gjennomføre flere studier for å forstå de miljømessige virkningene av produktene våre. Blant annet har Etac i samarbeid med Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm gjennomført en livssyklusvurdering (LCA) av et av våre mest solgte produkter – rullestolen Cross 5. En livssyklusanalyse er en metode som brukes til å evaluere et produkts miljøpåvirkning gjennom hele livssyklusen, noe som omfatter utvinning og behandling av råmaterialer, produksjon, distribusjon, bruk, resirkulering og avfallshåndtering. Standardene leveres av International Organisation for Standardisation (ISO) og brukes i ISO 14040 og 14044.

Product development -image
0 Green line -image
Product development -image(2)

Utforske nye materialer og teknologier

Etac utforsker kontinuerlig bærekraftige alternativer til produktene våre, for eksempel biobaserte og resirkulerte materialer. Det gjennomføres flere studier og tester for å evaluere materialvalg, produksjonsteknikker og resirkuleringsmuligheter.