Miljø

General banner_image 3_850x325.jpg

Som en multinasjonal produsent og distributør jobber vi for å redusere miljøpåvirkningen ved å spare ressurser, være mer energieffektive, optimalisere transporten og redusere bruken av farlige kjemikalier.

0 Green line -image

Redusere miljøavtrykket

Vi streber etter å bekjempe klimaendringer ved å redusere energiforbruket og redusere karbonutslippene målt i forhold til selskapets omsetning. Vi er forpliktet til å bruke fornybar energi når det er mulig. Vi har også som mål å vurdere miljøpåvirkningen vår fortløpende ved å implementere ISO 14001 i fabrikkene våre, og vi gjennomfører tiltak som reduserer karbonutslipp fra produksjon, salg, forretningsreiser og transport for å kontrollere miljøpåvirkningen fra forsyningskjeden vår.

Environment -image
0 Green line -image
Environment -image(2)

Eliminering av skadelige og giftige stoffer

Etac jobber for å eliminere skadelige og giftige stoffer i produkter og arbeidsprosesser, og vi forventer at alle leverandører følger RoHS(1) og REACH(2) i tillegg til andre relevante lover og regler. For å sikre at Etacs produkter oppfyller kravene, er leverandørene forpliktet til å signere egenerklæringer og å utarbeide og kontrollere sikkerhetsdatablader.

Vi utfører også jevnlig oppfølging av spor av kjemikalier i produktene våre, og alle produkter der huden er i direkte kontakt med tekstilmaterialer, blir regelmessig testet med tanke på biokompatibilitet.

(1) RoHS står for Restriction of Hazardous Substances (begrensning av bruken av visse farlige stoffer) fra EU-land og legger begrensninger på bruken av spesifikke farlige materialer som finnes i elektriske og elektroniske produkter.

(2) REACH er en EU-forordning om farlige kjemikalier.